Dział Kursów dla Firm

ul. Podmłyńska 10
80-885 Gdańsk
II piętro, pok. 7
tel. 58 301 33 73 wew.3
e-mail: szkolenia@eu.com.pl

Godziny otwarcia:
pon-pt: 9.00 – 17.00

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych[Regulamin]
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych[Regulamin]


English Unlimited Sp. z o.o.
z siedzibą: 81-844 Sopot, ul. Armii Krajowej 73,
z kapitałem zakładowym 99.000,00 zł,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656406,
której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, w Gdańsku w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 585-147-66-62,
REGON: 366217960