Misja

Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości usług, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania oraz narzędzi, a także zapewnienie kompleksowej obsługi klienta we wszystkich obszarach, w których niezbędny jest język obcy.

Nasze wartości:

 • partnerstwo
 • innowacyjność
 • wysoka jakość
 • pozytywna atmosfera
 • elastyczność
 • uczciwość

2007 – Certyfikat Polskiej Izby Firm Szkoleniowych – organizacji wspierającej rozwój rynku usług edukacyjnych oraz propagowanie idei uczenia się przez całe życie. PIFS aktywnie przyczynia się do budowy polskiego społeczeństwa wiedzy.

 

Cele

 • Zapewnienie każdemu klientowi możliwości osiągnięcia własnego celu w obszarze kompetencji językowych
 • Wspieranie klienta na każdym etapie jego rozwoju
 • Stałe dostosowywanie metod i tematyki nauczania do nowych trendów

 

Nagrody i wyróżnienia

 

     
2009, 2014 – Miesięcznik „Forbes” – wyróżnienie zaliczające English Unlimited do grona DIAMENTÓW FORBESA 2010 – wpisanie Warsztatów Grundtviga „Polish in action” do katalogu przykładów dobrych praktyk polskiej Narodowej Agencji 2010 – akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty – z dnia 05.08.2010 decyzją nr 9/2010
     
2002, 2003, 2004 – Szkoła nr 1 wg Newsweek’a, którego ranking przeprowadzany wśród szkół językowych potwierdził bardzo wysoką jakość nauczania w English Unlimited 2009 – Certyfikat Przejrzysta Firma – przyznany przez „Dun and Bradstreet”, polski oddział międzynarodowej firmy od lat zajmującej się analizą finansową przedsiębiorstw 2002 – „Gryf Gospodarczy” – najbardziej ceniona i prestiżowa nagroda gospodarcza przyznawana przez Sejmik Gospodarczy Woj. Pomorskiego dla najlepszych przedsiębiorstw regionu
     
„European Language Label” – prestiżowa nagroda przyznawana przez Komisję Europejską i MEN za upowszechnianie nowatorskich inicjatyw dotyczących nauczania i uczenia się języków, charakteryzujących się oryginalnością i innowacyjnością 2008, 2009 – Gazela Biznesu – nagroda przyznawana prężnie działającym i rozwijającym się firmom, które cechują się nieskazitelną reputacją, uczciwością wobec kontrahentów, pracowników, a także skarbu państwa 2012 – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie EDUinspiracje organizowanym przez polską Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” (FRSE) pod patronatem MEN i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Co proponujemy

Kursy językowe

 • kursy całoroczne i semestralne o rozmaitych profilach
 • kursy Professional English (język zawodowy)
 • intensywny upskilling językowy

Oferta dodatkowa wspierająca naukę języka obcego

 • Egzaminy językowe (zewnętrzne) – jako centra egzaminacyjne Cambridge English oraz Goethe -Institut
 • Kursy biznesowe i wakacje językowe w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech

Wsparcie na etapie rekrutacji pracowników

 • audyty językowe
 • intensywny upskilling

Jak uczymy i jak działamy

Pierwszym etapem jest weryfikacja obecnego poziomu językowego, a następnie jasne i precyzyjne określenie celów językowych w kontekście działalności całej firmy jak i dla poszczególnych grup.

PROMOCJA – wstępny audyt oraz analiza potrzeb szkoleniowych w ramach umowy szkoleniowej dla wszystkich pracowników – GRATIS


Metoda nauczania

Podczas kursu stosujemy metodę komunikatywną, która polega na równoczesnym rozwijaniu wszystkich umiejętności językowych tj. pisania, czytania, rozumienia ze słuchu oraz przede wszystkim mówienia. Ponadto wzbogacamy kurs o słownictwo niezbędne Słuchaczowi przy wykonywanej pracy, a także budujemy zaplecze w postaci poprawnej gramatyki i struktury wypowiedzi. Naszym głównym celem jest, aby Państwa pracownik był postrzegany jako kompetentny i w pełni komunikatywny w kontaktach z klientem.

Ważnym narzędziem pracy podczas kursu jest stały monitoring procesu nauczania. Lektorzy zadają regularne prace domowe i przeprowadzają testy sprawdzające poszczególne umiejętności językowe. Standardem naszej pracy jest sporządzanie comiesięcznych raportów z postępów oraz frekwencji na zajęciach. Dwukrotnie w czasie trwania kursu przeprowadzamy wśród słuchaczy ankietę badającą zadowolenie z kursu oraz samoocenę własnych umiejętności, co pozwala na korygowanie programów nauczania oraz sposobu pracy z grupą w czasie trwania kursu.

Po zakończeniu kursu przygotowujemy raporty grupowe i indywidualne opisujące przebieg kursu oraz postępy słuchaczy osiągnięte względem założonych celów. Raport zawiera także rekomendacje dotyczące dalszego kształcenia oraz obszarów językowych wymagających szczególnej uwagi. Słuchacz otrzymuje certyfikat ukończenia kursu na określonym poziomie językowym, zgodnym z Europejską Skalą Opisu Kształcenia Językowego.


Lektorzy

Współpracujemy ze stałą kadrą lektorską, która specjalizuje się w prowadzeniu kursów dla środowiska biznesowego. Doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć owocuje doborem odpowiednich materiałów, dużą elastycznością i umiejętnością dostosowania się do specyfiki pracy z dowolnym słuchaczem, zarówno w grupie jak i w relacji z wymagającym uczestnikiem kursu indywidualnego.


Podręczniki

Korzystamy z nowoczesnych, praktycznych materiałów szkoleniowych czołowych wydawnictw, takich jak Pearson, Mcmillan, Oxford University Press, Cambridge University Press czy Hueber. Dzięki stałemu dostępowi do najnowszych pozycji wydawniczych, zawsze jesteśmy na bieżąco i mamy możliwość wyboru z szerokiej gamy podręczników specjalistycznych. Podręczniki dobieramy do potrzeb danej grupy, po rozpoznaniu jej potrzeb i dopiero po spotkaniu ze słuchaczami. Z tego powodu koszt podręcznika wiodącego nie jest obecnie wliczony w cenę kursu. Książki możemy kupić dla Państwa ze specjalnym rabatem i dostarczyć je na zajęcia. Prowadzimy także kursy typu blended-learning, bazujące na rozbudowanym komponencie online i pracy własnej Słuchacza.

 

Dlaczego my?

 • różnorodność oferowanych usług odpowiedzią na różne potrzeby Państwa firmy
 • dokładna analiza potrzeb najlepszym środkiem na oszczędność czasu i pieniędzy
 • współpraca z jednym wykonawcą w obszarze języków obcych zapewnia wygodę
  i oszczędność czasu
 • doświadczenie w środowisku biznesowym owocuje znajomością specyfiki pracy oraz niezbędnych narzędzi współpracy z działami HR
 • współpraca z doświadczonym i wszechstronnym partnerem biznesowym gwarancją elastyczności podejścia i dostosowania do zmieniających się potrzeb
 • centra egzaminacyjne działające przy szkole gwarancją jakości usług
 • łatwy dostęp do popularnych egzaminów językowych oraz nowoczesnych materiałów szkoleniowych w atrakcyjnych cenach

 

Kursy całoroczne / semestralne

Proponujemy Państwu kursy na wszystkich poziomach językowych. Po przeprowadzeniu audytu wspólnie ustalamy, jaki poziom językowy pracownicy mają osiągnąć i ile czasu mogą na to przeznaczyć. Zajęcia odbywają się w siedzibie Państwa firmy lub w jednej z naszych filii (o ile jest dostępna sala szkoleniowa), w dogodnych terminach, w grupach maksymalnie do 8 osób lub indywidualnie.

Prowadzimy kursy o profilach:

 • ogólnym
 • biznesowym
 • office English
 • professional English oraz język niemiecki zawodowy
 • egzaminacyjnym
 • ogólnym, z modułem słownictwa specjalistycznego
 • biznesowym, z modułem słownictwa specjalistycznego
 • konwersacyjnym (podtrzymanie kontaktu z językiem)

Opis poziomów językowych, którymi się posługujemy, jest zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).  Aby ukończyć jeden poziom językowy, potrzeba około 100-120 godzin lekcyjnych nauki.  Jest to orientacyjna liczba godzin i dotyczy kursów języka angielskiego. Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania jednego poziomu w przypadku innych języków może się nieco różnić.

Na ogół rekomendujemy 60-cio godzinny lub 120-godzinny kurs językowy, co pozwala na zrealizowanie konkrentej porcji materiału (pół poziomu / 1 poziom), jednak na życzenie Klienta przeprowadzimy kursy o innej, wspólnie ustalonej liczbie godzin.  Krótsze kursy na ogół są poświęcone jednemu obszarowi tematycznemu.

Obecnie proponujemy naukę języków:

• angielski • szwedzki • hiszpański • polski dla obcokrajowców
• niemiecki • francuski • rosyjski

Na życzenie Klienta nawiążemy także współpracę z lektorami innych języków obcych.

Moduły tematyczne professional English (język zawodowy)

Oprócz kursów całorocznych proponujemy także krótkie kursy obejmujące niewielki obszar tematyczny. Mogą one wzbogacić całoroczny kurs lub też być odpowiedzią na bieżące potrzeby językowe. Proponujemy 24-godzinne moduły szkoleniowe, które mogą być realizowane w różny sposób:

 • w tradycyjnym wymiarze 2 x 90 minut / tydzień (6 tygodni zajęć)
 • podczas 2,5-tygodniowego intensywnego  kursu 3 x 135 minut / tydzień
 • lub w 3-dniowym całodziennym bloku zajęciowym

Jeżeli Państwa pracownik musi w krótkim czasie poznać podstawy języka obcego lub też aktualny projekt wymaga od niego zwiększenia kompetencji językowych np. o jeden poziom, proponujemy rozwiązanie w postaci bardzo intensywnego kursu językowego, tzw. upskilling.

Intensywne moduły językowe są ściśle dopasowane do potrzeb pracownika. Ilość godzin niezbędna do opanowania określonego poziomu językowego jest zależna od języka oraz od samego poziomu. Przykładowo, w przypadku języka angielskiego przejście z poziomu B2 na C1 wymaga około 120 godzin lekcyjnych, a w przypadku języka niemieckiego jest to już około 240 godzin lekcyjnych. W zależności od zdiagnozowanej za pomocą audytu niezbędnej ilości godzin proponujemy przykładowe rozwiązania:

Moduły kursów 4  godziny dziennie 6 godzin dziennie 8 godzin dziennie
60 godzin 15 dni roboczych 10 dni roboczych 7,5 dnia roboczego
120 godzin 30 dni roboczych 20 dni roboczych 15 dni roboczych
180 godzin 45 dni roboczych 30 dni roboczych 22,5 dnia roboczego
240 godzin 60 dni roboczych 40 dni roboczych 30 dni roboczych

Za jedną godzinę przyjmujemy godzinę lekcyjną czyli 45 minut

Co proponujemy naszym klientom w kontekście egzaminów językowych?

Ocena kompetencji językowych na różnych etapach nauki stanowi niezbędny element procesu nabywania umiejętności językowych. Nauka języka jest procesem długofalowym, dlatego aby nie stracić zapału i mieć stałą kontrolę nad rozwojem swoich umiejętności językowych, warto wyznaczać sobie konkretne cele, a następnie je weryfikować. Stawianie jasnych celów wzmacnia motywację do nauki oraz zwiększa efektywność. Daje również pewność, że włożony wysiłek i poświęcony czas przełożą się na konkretne korzyści, takie jak: większa łatwość w komunikacji z klientem, możliwość rozwoju kariery zawodowej czy nawiązanie nowych kontaktów.

Regularne sprawdzanie postępów w trakcie kursu jest wskazówką, ile już osiągnęliśmy i co jeszcze trzeba zrobić, aby zrealizować wyznaczony cel językowy. Na zakończenie kursu proponujemy różnorodne egzaminy językowe jako obiektywne, prestiżowe i uznawane na całym świecie metody oceny kompetencji językowych. Oferujemy egzaminy z języka angielskiego i niemieckiego, o profilu ogólnym i biznesowym.

Dlaczego warto zdawać egzaminy językowe?

 • możliwość uzyskania prestiżowego certyfikatu motywuje pracownika do nauki i wyznacza jasny cel, który łatwo zweryfikować
 • certyfikat stanowi obiektywne i bardzo użyteczne potwierdzenie kompetencji językowych
 • firma określa cele językowe dla swoich pracowników np. minimalny wymagany poziom znajomości języka, i otrzymuje obiektywne potwierdzenie osiągnięcia założonego celu
 • w relacjach z klientem obcojęzycznym certyfikaty i audyty językowe są cennym potwierdzeniem kompetencji pracowników

 

EGZAMINY JĘZYKOWE jakie przeprowadzają CE English Unlimited
ESOKJ
(Europejski System Opisu Kształcenia Językowego)
ANGIELSKI NIEMIECKI
ogólne biznesowe ogólne
Poziom
biegłości
C
C2 CPE GDS
C1 CAE BEC Higher GZ C1
Poziom samodzielności
B
B2 FCE BEC Vantage GZ B2
B1 PET BEC Preliminary GZ B1
Poziom podstawowy
A
A2 KET SD 2
A1 SD 1

 

English Unlimited oferuje:

 • kursy językowe prowadzone przez doświadczonych egzaminatorów
 • doradztwo w doborze odpowiednich egzaminów oraz pomoc przy zapisach
 • rekomendacje lektorów czyli informacje, kiedy słuchacz jest gotowy przystąpić do egzaminu
 • dogodne warunki przeprowadzania egzaminów przy większych grupach
 • precyzyjnie dobrane materiały szkoleniowe dzięki współpracy z czołowymi wydawnictwami językowymi
 • atrakcyjne rabaty na egzaminy

Kursy biznesowe i wakacje językowe w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech

Kursy językowe za granicą to jedna z najskuteczniejszych metod doskonalenia znajomości języka obcego na potrzeby pracy zawodowej, a dodatkowo niepowtarzalna okazja do zdobycia nowych doświadczeń oraz szansa na nowe, międzynarodowe kontakty. Zapraszamy do udziału w kilkutygodniowych, intensywnych kursach języka angielskiego oraz niemieckiego, organizowanych we współpracy z instytucjami z Wielkiej Brytanii – szkołą Select English oraz Pilgrims a także Goethe-Institut w Niemczech.

Więcej informacji na: www.kursywanglii.pl lub www.kursywniemczech.pl

Audyty językowe

Stanowią punkt wyjścia, który umożliwia zatrudnienie osób odpowiadających ściśle określonym kryteriom językowym. Przeprowadzenie audytów językowych w przypadku osób już zatrudnionych pozwala uzyskać w jednym momencie pełną wiedzę na temat aktualnej znajomości języka wśród wszystkich pracowników. Otrzymane raporty poaudytowe umożliwiają efektywne zaplanowanie działań szkoleniowych dla poszczególnych osób, które następnie wpisują się w spójną całość działań skierowanych np. do całych działów.

 

Audyt składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej:

 • część pisemna – test językowy przeprowadzony pod stałym nadzorem egzaminatora
  (sprawdza rozumienie tekstu pisanego i wiedzę o języku tj. gramatykę oraz słownictwo)
 • część ustna – rozmowa z egzaminatorem
  (sprawdza rozumienie ze słuchu a także poprawność i płynność wypowiedzi)

Czas trwania audytu: około 1,5 godziny, zależnie od stopnia indywidualnych potrzeb umiejętności poszczególnych osób poddawanych audytowi.

Raport z audytu zostanie przesłany do Państwa na wskazany adres e-mail, następnego dnia roboczego po jego przeprowadzeniu.

 

Proponujemy obecnie audyty w zakresie następujących języków:

 

 • angielski
 • niemiecki
 • hiszpański
 • francuski
 • szwedzki (poziomy zaawansowane)

 

Audyty weryfikują ogólną znajomość języka obcego. W zależności od Państwa aktualnych potrzeb, opracujemy i przeprowadzimy audyt uwzględniający różnorodne obszary językowe, np. specyfikę branży, także audyty w innym języku obcym.